Eight federal buildings in Washington, Idaho and Utah received envelopes containing non-hazardous white mystery powder yesterday.