Bíró úr! Én élek! Tényleg? Akkor intézkedjünk!

Bíró úr! Én élek! Tényleg? Akkor intézkedjünk!

Olvasom a Gawkeren, hogy egy bizonyos Donald E. Millert a 90-es évek közepén nyilvánították halottnak, mert eltűnt. Azonban az eltűnt személy nem halt meg, hanem újra feltűnt, és a bíróságtól kérte, hogy helyezzék hatályon kívül a holtnak nyilvánító határozatot és halotti bizonyítványt. Azonban egy problémába ütközött Donald E. Miller: az ohiói törvények értelmében ha valakit holtnak nyilvánítanak és három év eltelik, akkor ez már jogszabályilag nem lehetséges. Ez Magyarországon nem fordulhat elő. De miért nem?

A holtnak nyilvánítás a Ptk-ban a jogképességhez kapcsolódik szorosan, ugyanis a jogképesség a halállal szűnik meg (jogképesség: minden ember jogképes: jogai és kötelezettségei lehetnek). A holtnak nyilvánítási eljárás keretszabályait a Ptk. adja meg, a részletszabályokat az 1/1960. IM rendelet tartalmazza.

A holtnak nyilvánítás fő célja az az, hogy a bíróság oszlassa el a jogképesség megszűnésével kapcsolatos bizonytalanságot (CSÉCSY Andrea - CSÉCSY György - SZIKORA Veronika: Polgári jog I., Debrecen, 2009., Center Print Kft., 42. oldal). A jelenleg hatályos szabályok szerint kétféle eljárást lehet megkülönböztetni a holttá nyilvánítással kapcsolatosan: az egyik a holtnak nyilvánítás, a másik a halál tényének bírói megállapítása. A kettő közötti különbség az az, hogy a halál tényének bírói megállapítása esetében a halál ténye egyértelműen bizonyítható, azonban erről közokirat nem áll rendelkezésre. Jelen bejegyzésben a holtnak nyilvánítás releváns szabályait írom le.

A Ptk. értelmében

Az eltűnt személyt bírósági határozattal holtnak lehet nyilvánítani, ha eltűnésétől számítva öt év eltelt anélkül, hogy életben létére utaló bármilyen adat ismeretes volna.

Vagyis holtnak nyilvánításhoz három feltétel együttes fennállása kell: a kérdéses személy eltűnése, az eltűnéstől számított öt év, és az eltűnt személy életben létére utaló bármilyen adat egyáltalán nem ismert. A holtnak nyilvánítást kérheti: az eltűnt házastársa, örököse, az ügyész, a járási gyámhivatal, valamint az kérheti, akinek az eltűnt holtnak nyilvánításához jogi érdeke fűződik.

A bíróság két különböző módon állapíthatja meg a halál időpontját:

  • a halál napját a körülmények mérlegelése alapján állapítja meg;
  • ha az előbbi nem vezetett eredményre, akkor a halál időpontja az eltűnést követő hónap tizenötödik napja.

Miután a holtnak nyilvánítási kérelem tartalmilag megfelelt, úgy a bíróság hirdetményt bocsát ki, amit 30 napra ki kell függeszteni a bírósági, valamint önkormányzati hirdetőtáblára is. A hirdetmény kifüggesztésének határidejének lejárata után a bíróság bizonyítást rendelhet el, hivatalból tudakozódhat.

A hirdetményi határidő lejárta után a bíróság a holtnak nyilvánítás kérdésében a rendelkezésre álló adatok alapján tárgyalás kitűzése nélkül végzést hoz. Szemben az amerikai jogszabályokkal, ez a határozat bármikor hatályon kívül helyezhető, pl. ha eltűnt személy előkerül, és maga kéri a hatályon kívül helyezést. Ha az eltűnt személy személyazonosságához nem fér kétség, akkor a bíróság eljárás nélkül hatályon kívül helyezi a holtnak nyilvánításról szóló határozatát.

Kép innen: erdely.ma

Living Man Told He Is Legally Dead By Court

In 1994, an Ohio court declared Donald E. Miller Jr. dead. He had been missing for several years and his wife needed to formalize his death to… Read…

18
Original post by Max Rivlin-Nadler on Gawker

Living Man Told He Is Legally Dead By Court

Living Man Told He Is Legally Dead By Court

In 1994, an Ohio court declared Donald E. Miller Jr. dead. He had been missing for several years and his wife needed to formalize his death to qualify her daughters for social security benefits. On Monday, Donald E. Miller appeared in court to testify on behalf of his own existence. He lost.

Almost twenty years after he was declared legally dead, Miller reappeared on the front lawn of his former wife's home, having fled from Ohio in 1986 while dealing with alcoholism and unemployment.

"My paycheck was being taken away from me and I had nothing left," Miller told the court. "It kind of went further than I ever expected it to. I just kind of took off, ended up in different places."

Miller, now 61, wants his social security number reactivated and would like to apply for a driver's license. Unfortunately, Ohio state law does not allow for a declaration of death to be reversed after three years have passed since the declaration. On Monday, Judge Allan H. Davis of Hancock County Probate Court, who had declared Miller dead in 1994, declared him legally dead again with Miller in attendance.

“I don’t know where that leaves you, but you’re still deceased as far as the law is concerned,” Judge Davis told Miller on Monday.

The former Ms. Miller (who, coincidentally, remarried a man also with the surname Miller, so I guess the once-and-always Ms. Miller is more accurate), is also fighting against her former husband's resurrection. If he comes back to life, Ms. Miller would have to pay back years of benefit payments for her daughters.

Stranger still, it seems like the reconciliation between Ms. Miller and her former (legally dead) husband was pretty amiable.

The New York Times writes:

She first learned that Mr. Miller was alive when he showed up in front of her home more than a year ago, sitting at a picnic table with his girlfriend. “I said, ‘Oh, my gosh!’ ” recalled Ms. Miller, who has married again to a man whose surname is also Miller. “It was civil the whole time. We were both very nice.”

For now however, Donald E. Miller Jr. remains a very living dead man.

“Every time you think you’ve seen everything,” the judge said in court, “something like this comes along.”

[Shutterstock]

18 Reply